nolinks.html
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
dane
Krakovany
Na Úvod

Folklórny súbor Lusk Krakovany spracováva
a interpretuje najme folklór z obce Krakovany a
jej najbližšieho okolia Vrbové, Ostrov, ale v jeho
repertoári sú aj tance z Myjavského a Trenčianskeho regiónu.
Súbor prezentuje tance najme v autentickej, alebo mierne
štylizovanej podobe,ale vo svojich pásmach znázorňuje aj prácu.
Súbor sa snaží o to aby sa kultúrne dedičstvo obce Krakovany
zachovalo a aby sa na krásne piesne a tance z našej oblasti nikdy nezabudlo.
Ku kultúrnemu životu v dedine prispieva aj dodržiavaním zvykov
na výročné sviatky, ako je Veľká noc alebo Fašiangy.
Folklórny súbor LUSK Krakovany    Copyright 2007