ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O súbore

Lusk

Z histórie súboru

Folklórny súbor Lusk Krakovany vznikol v novembri 1990 pri miestnom osvetovom stredisku Krakovany z iniciatívy Heleny Augustínovej a manželov Evy a Michala. V súčasnosti je folklórny súbor Lusk občianskym združením spolu s DFS Krakovanček a hudobnou skupinou Borovienka, ktorá folklórny súbor hudobne sprevádza. Pracuje pod vedením Ing. Michala Sedláka Csc., vedúcim tanečnej zložky je Tomáš Kubran choreografom a tanečným pedagógom súboru sú Jarmila Kubranová a Mgr. Zuzana Snohová. Súbor navštevujú mladí ľudia vo veku od 16 do 38 rokov, jeho základňu tvorí okolo dvadsať tanečníkov. 

Súbor každoročne účinkuje na Folklórnych slávnostiach v Krakovanoch. Medzi úspechy patrí účinkovanie na Myjavských slávnostiach v rokoch 1993, 1999 a 2012, na Folklórnom festivale Východná v roku 1994 a na Folklórnom festivale v Zuberci v roku 2012. Súbor absolvoval aj viacero vystúpení doma aj v zahraničí, v Belgicku, Holandsku, Nórsku, Chorvátsku, Srbsku, Poľsku. Zúčastňuje sa aj regionálnych súťaží. V roku 2011 sa zúčastnil na medzinárodnom folklórnom festivale OPOCZNO 2011 v Poľsku. Folklórny súbor Lusk Krakovany sa zameriava na folklór z obce Krakovany a jej najbližšieho okolia, ale do jeho repertoáru patria aj tance z myjavského a trenčianskeho regiónu. Súbor pri spracovávaní materiálu, ako aj vo svojej tvorbe vychádza z autentického materiálu, získaného vlastným výskumom a prezentuje tance len v málo štylizovanej podobe. Repertoár tvoria aj pásma znázorňujúce pracovné činnosti a zvyky a obyčaje kalendárneho a rodinného cyklu.

Repertoár

Tance z Krakovian

Prekáračky
Žartovné prekáranie mládencov a dievok, párový tanec

Pri muzike
Párový tanec

Olovo, olovo
Dievčenské žartovné prekáračky

Hrušovanka, Židovka, Sotyš
Strofické párové tance

Šečkový
Tanečné znázornenie rezania šečky na šečkovici

Shováraj sa moja milá, Ozieram sa ozieram
Verbunk a čardáš

Vareškový
Tanečné znázornenie varenia lekváru

Hrnčekový
Rytmické a tanečné variácie dievok

Trasená (Na krakovskej veži, Janko mlinárov)
Párový tanec

Husací
Súťaživý tanec

Pasovanie za mládenca
Chlapčenské predvádzanie tanečnej šikovnosti, prijímanie mladých chlapcov medzi mládencov

V tom krakovském šírem poli
Mužský verbunk

Mariš, Mariš
Čardáš

Pásma z Krakovian:

Svadba
Tanečné znázornenie svadby od stretnutia sa mladého páru až po sobáš

Pranie na potoku – pranie dievok
Rytmické búchanie pri praní sprevádzané spevom, žmýkanie plachiet, sólový tanec chlapcov s akrobatickými skokmi cez lavice

Jarné pásmo
Vynášanie Moreny, dievčenské chorovody

Zasáu gazda žitečko
Tanečné znázornenie žatvy od zasiatia žita až po mlátenie, ukončené dožinkami

Tance z Myjavy:
Starobabská

Čardáš, Ukľakovaná, Vyhadzovaná

Širákový

Keď si ty kováč
Kovársky sólový tanec

Po myjavsky
Vyhadzovaná

Tance z Trenčianskeho regiónu:
Dievčenský

Trenčín dolinečka

Tance zo Soblahova
Lašung, frišká, sellácka

Členovia súboru

Ing. Michal Sedlák, Csc.

Vedúci súboru

Mgr. Zuzana Snohová

Tanečný pedagóg, choreograf

Jarmila Kubranová

Tanečný pedagóg, choreograf, kroje

Ivana Daněková,
Magdaléna Plačková,
Simona Pavlechová,
Jana Bohunická,
Erika Sabová,
Juliána Havrlentová,
Natália Kubranová,
Lucia Kubranová,
Alexandra Pápežová,
Vanesa Radošinská,
Liliana Palkechová,
Lenka Petrovičová,
Sarah Vargová,
Viktória Hanáková,
Katarína Zubáková,
Tomáš Kubran,
Lukáš Pavlech,
Adrian Bajcar,
Martin Sedlák,
Felipe Mercado Čapkovič,
Branislav Halabrin

Augustín Emil, Augustínová Helena, Augustínová Júlia, Augustínová Nora, Baláž Martin, Bednárová Barbora, Čaňo Tomáš, Čičmanská Miroslava, Čičmanská Stanislava, Fabián Marián, Gábor Ivan, Galbavý Andrej, Garafa Robert, Garafová Denisa, Garafová Martina, Grznár Miro, Havrlent Daniel, Havrlent Tomáš, Havrlentová Marta, Horúcková Soňa, Chromjak Peter, Chromjaková Vladimíra, Jankech Roman, Jánoška Ján, Kellerová Edita, Kertis Erik, Kimerlingová Diana, Klčo Matúš, Klčová Mária, Klčová Vladimíra, Kolesa Ľudovít, Kolesová Michaela, Kollárová Milada, Košinárová Soňa, Krihová Viera, Kubranová Lenka, Kubranová Michaela, Kunic Marián, Lupták Pavol, Luptáková Viera, Madunická Blažena, Madunická Natália, Madunická Nikoleta, Masár Marián, Miháliková Natália, Minárik Marek, Mocko Gustáv, Mocková Anna, Moravčík Michal, Nitková Barbora, Pavlovičová Miriam, Pekarčíková Elena, Pekarčíková Jana, Pekniková Dominika, Pisca Marián, Piscová Daniela, Piscová Laura, Piscová Mária, Regina Daniel, Sedláková Eva, Sedláková Mária, Slováková Nikola, Snoha Daniel, Snohová Júlia, Snohová Nikola, Snohová Soňa, Strapatá Stanislava, Strečanská Marta, Strečanský Braňo, Sucháňová Daniela, Sčepková Katarína, Šišková Ľubica, Štefankjová Martina, Tkáczová Eva, Tkáczová Mária, Tokovič Marcel, Tonkovič Pavol, Tonkovič Rasťo, Trandžík Michal, Trebatický Richard, Valovičová Andrea, Vatrtová Zdena, Zubák Ľubomír, Zubák Marián, Žák Slavomír